برنامه: چرا

چرا/قسمت اول

برنامه جدید کویر تی وی که در آن پیام خسروی سعید روزنامه نگار چراهایی را مطرح میکند؟