برنامه: ترازو

ترازو/روحانی یا رئیسی

#کویرتیوی در این قسمت از ویژه برنامه #ترازو حسن روحانی و ابراهیم رئیسی را در کفه ها قرار داده. کلیه حقوق این ویدئو برای پایگاه خبری نمایندگان کویر محفوظ است.

ترازو/قالیباف یا روحانی؟

#کویرتیوی در این قسمت از برنامه #ترازو حسن روحانی و محمد باقر قالیباف را در کفه ها قرار داده. کلیه حقوق این ویدئو برای پایگاه خبری نمایندگان کویر محفوظ است.

ترازو/ احمدی نژاد یا روحانی؟

#کویرتیوی در این قسمت از ویژه برنامه #ترازو حسن روحانی و محمود احمدی نژاد را در کفه ها قرار داده. کلیه حقوق این ویدئو برای پایگاه خبری نمایندگان کویر محفوظ است.